ثبت کارت گارانتی
سریال دستگاه
مارک دستگاه
نوع دستگاه
مدل دستگاه
تاریخ خرید
انتخاب از تقویم
کد ملی
نام مشتری
شماره تماس
استان
شهرستان
نام فروشنده
نشانی مشتری
سایر توضیحات و اطلاعات
 
پیوست تصویر
 
کد امنیتی جدید
کد امنیتی